Zend 1: Vazby mezi tabulkami

Tabulky v relační databázi mohou mít (a také běžně mají) mezi sebou vazby.

Záznam v jedné tabulce může být propojen s jedním či více záznamy z tabulky druhé.

Třída Zend_Db_Table_Row obsahuje funkce pro dotazování souvisejících záznamů. Pokračování textu Zend 1: Vazby mezi tabulkami