Progresivní webové aplikace (Progressive Web Application – PWA)

Progresivní webová aplikace (PWA z anglického Progressive Web Application) je web, který působí jako běžná mobilní aplikace.

PWA díky zlepšení uživatelského zážitku (UX) posouvá tradiční web na novou úroveň. Práce s PWA je totožná jako s běžnou aplikací, odstraňuje však nutnost instalace aplikace do zařízení.

Pokračování textu Progresivní webové aplikace (Progressive Web Application – PWA)