Nette: Router a URL

Routování v Nette zajišťuje obousměrný převod mezi URL a akcí presenteru:

Pravidla routování lze kdykoliv změnit.

Typy routerů

Nette: SimpleRouter

Nejjednodušší varianta routeru.

Použijeme, pokud:

  • není k dispozici přesměrování (mod_rewrite apod.)
  • nemáme zvláštní nároky na tvar URL
  • nechceme řešit pěkné URL

API:

Nette\Application\Routers\SimpleRouter

Tvar URL:

http://zooom.cz/?presenter=Product&action=detail&id=123

Použití třídy:

$router = new SimpleRouter('Homepage:default');

Parametry:

  • výchozí presenter a akce (je použit při zadání URL bez parametrů)
  • (nepovinný) příznaky

Lze zaregistrovat v konfiguračním souboru (config.neon):

services:
  application.router: Nette\Application\Routers\SimpleRouter('Homepage:default')

Zdroje