PhpStorm: Chybějící závislost v souboru composer.json

Editor PhpStorm nyní nově zobrazuje upozornění při použití funkce PHP, která vyžaduje přítomnost určitého PHP rozšíření.

Například při volání funkce curl_init():

ext-curl is missing in composer.json

Pokračování textu PhpStorm: Chybějící závislost v souboru composer.json

Laďení webové aplikace pomocí Xdebug v prostředí PhpStorm

Instalace Xdebug

Nejprve je třeba stáhnout a nainstalovat rozšíření Xdebug pro PHP.

Průvodce pro výběr správného souboru xdebug.

Xdebug - Tailored Installation Instructions

Nastavení php.ini

[Xdebug]
zend_extension = D:\xampp\php\ext\php_xdebug-2.5.4-7.0-vc14.dll
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_port = 9000
xdebug.profiler_enable = 1
xdebug.profiler_output_dir = "d:\xampp\tmp"

Restart apache server

Kontrola instalace xdebug

phpinfo xdebug

Nastavení PhpStorm

Zapnout funkci Start Listening for PHP Debug Connections

Ověření instalace a nastavení Xdebug

Nastavení prohlížeče

Je třeba nastavit zvláštní GET/POST nebo COOKIE parametr. To lze provést manuálně, použít bookmarklet nebo přímo rozšíření pro konkrétní prohlížeč (Xdebug helper pro Chrome).

Nastavení mapování cest

Po přepnutí do PhpStormu se zobrazí dialogové okno Incoming Connection From Xdebug.
Je třeba nastavit mapování souborů (vzdáleného) serveru na lokální soubory.

 

Zdroje