JSON Web Tokens (JWT)

JSON Web Token (JWT)  představuje způsob pro bezpečnou výměnu informací mezi dvěma stranami.

JWT je JSON objekt, který se skládá z hlavičky (header), dat (payload) a podpisu (signature). Podle specifikace RFC 7519.

Cílem JWT je možnost ověření autenticity dat – skutečnosti, že data nebyla cestou změněna. Nikoli však skrýt obsah dat.
Účelem zakódování dat je převod struktury dat do lépe přenositelné podoby.

Pokračování textu JSON Web Tokens (JWT)