MySQL: Práce s databází z příkazového řádku

Práce s databází prostřednictvím webových klientů, jako jsou (nejznámější klient) phpMyAdmin nebo (úspěšný klient od českého autora) Adminer, je díky grafickému rozhraní velmi pohodlná a pro běžně prováděné úkony v databázi dostačující.

(Osobně jsem si při práci s databázemi vystačil bez příkazové řádky poměrně dlouho.)

Jsou však situace, při kterých se bez příkazové řádky opravdu neobejdeme.

Jednou z nich je export a import velkých objemů dat mezi databází a soubory SQL.

Pokračování textu MySQL: Práce s databází z příkazového řádku

Eloquent ORM: Vytvoření záznamu souvisejícího modelu – metody save() a create()

Příklad: Přidání komentáře (comment) ke článku (post)

Rozdíl mezi metodami save() a create()

Metoda save() očekává jako vstupní parametr objekt modelu Eloquentu.
Metoda create() očekává jako vstupní parametr pole. Metoda sama vytvoří z dat v poli objekt modelu Eloquentu a poté jej uloží.

Pokračování textu Eloquent ORM: Vytvoření záznamu souvisejícího modelu – metody save() a create()

Zend 1: Vazby mezi tabulkami

Tabulky v relační databázi mohou mít (a také běžně mají) mezi sebou vazby.

Záznam v jedné tabulce může být propojen s jedním či více záznamy z tabulky druhé.

Třída Zend_Db_Table_Row obsahuje funkce pro dotazování souvisejících záznamů. Pokračování textu Zend 1: Vazby mezi tabulkami