Počítači řekni: co je na fotografii?

V dnešní době existuje mnoho služeb, které umí analyzovat fotografii (object and scene detection) a sdělit nám ve formě popisků (tagů), co je na fotografii zobrazeno.

Pokud je na fotografii zachycena osoba (či více osob), služba je dále schopna blíže popsat tvář osoby (face detection), např. pohlaví, přibližný věk, náladu (zda se usmívá), zda nosí brýle či vousy, zda má otevřené oči či pusu a podobně. Pokračování textu Počítači řekni: co je na fotografii?

Linuxový server: Cron – automaticky prováděné úlohy v linuxu

Cron je nástroj – plánovač úloh, který v operačních systémech automaticky spouští zadaný příkaz, skript či program v předem nastaveném čase a intervalu. Pokračování textu Linuxový server: Cron – automaticky prováděné úlohy v linuxu

Composer: Rychlý přehled

Composer je skvělý nástroj určený pro instalaci knihoven napsaných v jazyce PHP, správu jejich verzí a závislostí mezi sebou.

Instalace composeru

Composer stáhneme z domovského webu projektu a nainstalujeme.
Composer používáme z příkazové řádky. Seznam dostupných příkazů zobrazíme pomocí příkazu:

$ composer help

Inicializace composeru v projektu

V kořenovém adresáři PHP projektu vytvoříme soubor composer.json. (Jedná se o běžný textový soubor ve formátu JSON.)
Soubor lze vytvořit manuálně, ale snazší je použít příkaz:

$ composer int

který vygeneruje soubor automaticky a vytvoří jeho základní strukturu.

Pokračování textu Composer: Rychlý přehled