Nette: nette.ajax.js

Načítání obsahu webových stránek bez nutnosti obnovení stránky prostřednictvím AJAXového volání je dnes běžnou praxí.
Toto chování urychluje zobrazení webové stránky a snižuje množství přenášených dat mezi serverem a prohlížečem.

Zavést toto chování na webu postaveném na frameworku Nette je, díky připraveným skriptům snadné a rychlé. Pokračování textu Nette: nette.ajax.js

HTML: Rychlejší načítání webové stránky obsahující velké množství obrázků

Pokud na webové stránce zobrazujeme větší počet obrázků, respektive pokud načítání obrázků znatelně zpomaluje načtení webové stránky, je vhodné obrázky načítat asynchronně až po načtení a zobrazení celé stránky.

Díky existenci hotových řešení je realizace snadná. Pokračování textu HTML: Rychlejší načítání webové stránky obsahující velké množství obrázků