PWA

Progresivní webové aplikace (Progressive Web Application – PWA)

Progresivní webová aplikace (PWA z anglického Progressive Web Application) je web, který působí jako běžná mobilní aplikace.

PWA díky zlepšení uživatelského zážitku (UX) posouvá tradiční web na novou úroveň. Práce s PWA je totožná jako s běžnou aplikací, odstraňuje však nutnost instalace aplikace do zařízení.

Co PWA je

V dnešní době představuje PWA silného soupeře pro běžné mobilní aplikace. PWA je dostupná na všech typech (nejen) mobilních zařízení a není třeba ji instalovat jako běžnou aplikaci. Technicky se stále jedná o web otevřený v běžném webovém prohlížeči. Poskytuje však rychlý přístup z domovské obrazovky zařízení a svižný chod jako mobilní aplikace. Může dokonce pracovat i bez připojení k internetu.

Pracuje bez potíží na jakémkoliv typu zařízení bez ohledu na operační systém.

Co PWA není

PWA není hybridní mobilní aplikace postavená na technologiích jako je Apache Cordova, Facebook React Native, NativeScript, Electron, NW.js apod.

Zatímco Hybridní aplikace existuje ve formě spustitelných souborů, které je třeba stáhnout z app store (iTunes či Google Play Market) a nainstalovat na dané zařízení, PWA je přístupná přímo z webového prohlížeče a lze ji spouštět přes ikonu zástupce z domovské aplikace zařízení.

Struktura PWA

Základní části progresivní webové aplikace tvoří tzv. obálka (rozhraní) aplikace a samotný zobrazený obsah, který se může měnit.

Obálka je tvořena HTML, CSS a JavaScript kódy. Je kešována v zařízení, případně je nahrána ihned.

Obsah představuje proměnlivou část, která je při připojení k internetu obnovena.

Service worker je JavaScriptový soubor, který pracuje v pozadí. Zabezpečuje fungování aplikace v režimu offline pomocí ukládání obsahu do mezipaměti.

App manifest je jednoduchý soubor ve formátu JSON, který umožňuje zařízení rozpoznat aplikaci PWA a definuje, jak bude na displeji zobrazena.

Určující vlastnosti PWA

Podle vývojářů Google by měly PWA splňovat následující koncepty:

Progresivita

PWA funguje všem uživatelům na všech zařízeních nezávisle na typu webového prohlížeče.

Pokud prohlížeč nepodporuje technologie nezbytné pro PWA, obsah je zobrazen jako běžná webová stránka.

Responzivita

Zobrazení PWA je optimalizováno pro všechny velikosti obrazovky od mobilu přes tablet a notebook až po velké stolní monitory.

Nezávislost na připojení

PWA je díky kešování schopna pracovat i při pomalém či dokonce nedostupném připojení k internetu.

Aktuální data

Zobrazený obsah je díky procesu aktualizací vždy aktuální.

Jako aplikace

Při práci s PWA působí jako běžná aplikace.

Zabezpečení

Za účelem ochrany přenášených informací by měla aplikace komunikovat se serverem výhradně prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS.

Nalezitelnost

Soubor manifest poskytuje o aplikaci informace, které vyhledávačům usnadňují aplikaci najít.

Zobrazování oznámení

Aplikace by měla být schopna na oznamovací liště zařízení zobrazovat oznámení (tzv. push-notifications).

Instalovatelnost

Aplikace je schopna uložit ikonu na plochu zařízení pro rychlé spuštění aplikace.

URL odkaz

Aplikace je dostupná pomocí běžného URL odkazu bez nutnosti složité instalace.

Výhody PWA

Dostupnost

Dostupnost aplikace je dostupná prostřednictvím webové adresy a není tak odkázána na platformy pro stahování aplikací pro jednotlivé platformy (Obchod Google Play, iTunes, MS Store apod.).

Práce offline

PWA je web, který dokáže pracovat i bez internetového připojení. Pokud je zařízení online, service workers kešuje informace, které pak lze zobrazovat i bez připojení.

Vždy aktuální verze

PWA je jako webová stránka pouze v jedné aktuální verzi. Odpadá tak otravný proces s prováděním aktualizací jako je tomu u běžných aplikací.

Okamžité zobrazení

PWA je zobrazena rychleji než běžná aplikace a rychleji než běžná webová stránka.

Při prvním spuštění je aplikace zobrazena stejnou rychlostí jako běžná webová stránka, při dalším spuštění je zobrazena, díky kešování, téměř okamžitě.

Zapojení uživatelů

PWA je schopna zasílat notifikace (např. o novém obsahu k zobrazení) i když není aktuálně zapnuta.

Přímá URL adresa

Umožňuje aplikaci snadno nalézt a sdílet s ostatními uživateli.

 


Zdroje:

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *