Počítači řekni: co je na fotografii?

V dnešní době existuje mnoho služeb, které umí analyzovat fotografii (object and scene detection) a sdělit nám ve formě popisků (tagů), co je na fotografii zobrazeno.

Pokud je na fotografii zachycena osoba (či více osob), služba je dále schopna blíže popsat tvář osoby (face detection), např. pohlaví, přibližný věk, náladu (zda se usmívá), zda nosí brýle či vousy, zda má otevřené oči či pusu a podobně.

Služby pro analýzu fotografií

 • Amazon Rekognition
 • Google Cloud Vision
 • Clarifai

Clarifai has the strongest concept modeling, Google the best scene detection and sentiment analysis, and Amazon the best facial analysis.

Google Cloud Vision

 • sentiment analysis, text recognition, logo detection, facial analysis
 • landmark detection
 • and a simple REST API

Cena:

 • 1 000/měsíc zdarma
 • $1,50 za každých dalších 1 000 obrázků

Web: Google Cloud Vision

Amazon Rekognition

 • more robust suite of facial analysis tools, including facial recognition (not offered by Google or Clarifai) across images, and detailed information like image quality of face, beard recognition (yes), and facial comparison (how likely is it that two faces are the same person?)
 • integrace dalších služeb v rámci AWS: S3 a Lamba

Cena:

 • $1 za 1 000 zpracovaných obrázků

Web: Amazon Rekognition

Clarifai

 • detekce tváří, analýza nálady, rozpoznání textu, detekce loga, určení vlastností fotografie (jas, barva, převládající barva)

Umožňuje i analýzu videa.

Cena:

 • 5 000 operací zdarma,
 • 10 000 vstupů zdarma za měsíc
 • poté $1,20/$,80 za každých dalších 1 000

Web: clarifai.com


Závěr

Přestože přesnost detekce objektů na fotografii není vždy stoprocentní – běžně dochází k tomu, že služba označí některé z vlastností fotografie chybně, v souhrnu provedený popis obrázku odpovídá vyobrazené scéně na fotografii.

Možnosti využití podobných služeb je rozmanité: např. popsání fotografie štítky při umísťování do fotobanky, nebo identifikaci (a případné porovnání) osob zobrazených na fotografiích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *