PHP

PHP: třída DateTime

PHP disponuje třídou DateTime, která reprezentuje datum a čas pro určený moment.

Třída DateTime usnadňuje čtení, zápis, porovnávání a výpočty s datem a časem.

Objekt DateTime pro aktuální moment:

new DateTime()

Objekt DateTime pro zvolený moment:

new DateTime('2017-03-21 18:30:45')

Objekt DateTime pro zvolený moment s určením časového pásma:

new DateTime('2017-03-21 18:30:45', new DateTimeZone('Europe/Prague'))

Pokud není časové pásmo uvedeno, použije se výchozí časové pásmo.

Vrací objekt DateTime s následujícími údaji:

DateTime
  date => "2017-03-22 08:32:11.000000"
  timezone_type => 3
  timezone => "Europe/Prague"

kde

  • date – datum a čas
  • timezone_type – typ zápisu časového pásma
  • timezone – hodnota představující určité časové pásmo

Typy zápisu časového pásma

Pozor, pouze zápis časového pásma ve formátu typ 3 umožňuje správně pracovat s letním časem!

Typ 1 – Rozdíl od UTC (UTC offset)

Rozdíl v hodinách a minutách od času UTC pro dané místo a datum.

new DateTime("17 July 2013 -0300")

Formáty:
±[hh]:[mm]
±[hh][mm]
±[hh]

Např.: 17 July 2013 -0300

Typ 2 – Zkratka časového pásma

Časové pásmo je uvedeno zkratkou, např. GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) apod.

new DateTime("17 July 2013 GMT")

Seznam zkratek: Wikipedia: List of time zone abbreviations.

Typ 3 – Identifikátor časového pásma

Zápis v podobě php objektu DateTimeZone s uvedením časového pásma ve formátu  Europe/Prague.

new DateTime("17 July 2013", new DateTimeZone("Europe/Prague"))

Seznam podporovaných časových pásem.


UTC

Tzv. koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time), založený na atomových hodinách.

16:00 UTC

Jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami od UTC.

UTC v ČR

Místní čas v České republice je dán jako UTC+1:00, případně jako UTC+2:00 v období letního času.

Např. 16:00 UTC je 17:00 místního času a 18:00 místního času v období letního času.

(Letní čas je označení systémové úpravy udávání času, při které se v letních měsících namísto času pro příslušné časové pásmo používá čas, který je o určitou hodnotu (o 1 hodinu v ČR) posunut dopředu. Více na Wikipedia: Letní čas)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *