Nette: Kdyby/RabbitMq

V Nette můžeme pro práci s RabbitMQ využít knihovnu od  Kdyby/RabbitMq.

Instalace Kdyby/RabbitMq

composer:

$ composer require kdyby/rabbitmq

app/config.neon:

extensions:
  rabbitmq: Kdyby\RabbitMq\DI\RabbitMqExtension

Konfigurace

Vzhledem k rozsáhlým možnostem nastavení rabbita je vhodné jeho konfiguraci umístit do samostatného souboru. Vytvoříme nový soubor konfigurace app/config/config.rabbitmq.neon a ten zavoláme v základním souboru s konfigurací:

app/config/config.neon:

includes:
  - config.rabbitmq.neon

Nastavení připojení

app/config/config.rabbitmq.neon:

rabbitmq:
  connection:
    default:
      host: host
      port: 5672
      user: user
      password: password
      vhost: /

Producer

Producer je objekt, který do exchange zprávy posílá.

Konfigurace producera

Příklad registrace a nastavení producera:

rabbitmq:
  producers:
    mailNotification:
      connection: default
      exchange: {name: 'mail-service', type: direct}
      queue: {name: 'mail-service'}
      contentType: application/json

Získání a použití Producera v presenteru

V presenteru získáme objekt Producera zavoláním metody getProducer() nad objektem připojení \Kdyby\RabbitMq\Connection (který injectneme).

Pomocí Producera pak odesíláme zprávy:

class HomepagePresenter extends BasePresenter
{

  /**
   * @var \Kdyby\RabbitMq\Connection
   * @inject
   */
  public $amqpConnection;

  public function actionDefault()
  {

    // ziskani producera z pripojeni
    $producer = $this->amqpConnection->getProducer('mailNotification');

    // odeslani zpravy
    $producer->publish('Toto je zprava');

  }
}

Získání a použití Producera v jiné třídě

Konkrétního producera můžeme v configu rovnou předat konkrétní třídě:

services: 
  - App\MyNotifications(@rabbitmq.producer.mailNotification)

Producera pak v dané třídě použijeme podle potřeby:

<?php

namespace App;

class MyNotificator
{
  /**
   * @var \Kdyby\RabbitMq\Producer
   */
  private $producer;

  public function __construct(\Kdyby\RabbitMq\Producer $producer)
  {
    $this->producer = $producer;
  }

  public function notify($msg)
  {
    $this->producer->publish($msg);
  }

}

Consumer

Consumer z exchange zprávy přijímá.
Je spuštěn v konzoli kde běží nepřetržitě a čeká na příjem zpráv.

V nette můžeme využít konzoli Symfony prostřednictvím knihovny Kdyby/Console.

Instalace Kdyby/Console

$ composer require kdyby/console

app/config.neon:

extensions:
  console: Kdyby\Console\DI\ConsoleExtension

Konfigurace Consumera

Konfigurace consumera do páru k předchozímu produceru:

consumers:
  mailNotification:
    connection: default
    exchange: {name: 'mail-service', type: direct}
    queue: {name: 'mail-service'}
    qos: {prefetchSize: 0, prefetchCount: 1, global: false}
    callback: @App\Consumers\RabbitMessageConsumer::process

Hodnota callback představuje metodu nějaké třídy, zaregistrované jako služba (díky čemuž pak lze injektnout další služby, jako např databázi, třídu s bysnys logikou, logger apod.):

services:
  - App\Consumers\RabbitMessageConsumer

(v tomto případě služba App\Consumers\RabbitMessageConsumer s metodou process), která každou přijatou zprávu zpracuje:

<?php

namespace App\Consumers;

class RabbitMessageConsumer implements \Kdyby\RabbitMq\IConsumer
{
  
  public function __construct()
  {
    echo 'Cekam na zpravy...' . "\n";
  }

  public function process(\PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage $message)
  {
    echo 'Zprava prijata:' . "\n";
    $data = json_decode($message->body);
    var_dump($data);

    echo 'Cekam na dalsi zpravu...' . "\n";
  }
}

Spuštění Consumera v konzoli

Consumera pak spustíme v konzoli:

$ php www/index.php rabbitmq:consumer mailNotification

Pro ladění lze příkaz spustit s parametrem –debug:

$ php www/index.php rabbitmq:consumer mailNotification --debug
Další parametry:
$ php www/index.php rabbitmq:consumer -m 50 mailNotification
 • sdělujeme konzumerovi aby přijal pouze 50 zpráv a poté se ukončil

Tracy Kdyby/RabbitMq

Třešničnkou na dortu při využití knihovny Kdyby/RabbitMq je pak okno do lišty Tracy, které zobrazuje užitečné informace:

Zdroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *