Návrhové vzory: Dependency injection

Typy Dependency Injection

Nejvíce používané typy Dependency Injection jsou:

 • Constructor injection
 • Setter injection
 • Interface injection

Constructor injection

Závislosti vkládáme v konstruktoru třídy.

$author = new Author('John', 'Doe');
$book = new Book('Some legendary book', $author);

Setter injection

Závistlosti vkládáme pomocí setter metody třídy.

$author = new Author('John', 'Doe');
$book = new Book();
$book->setAuthor($author);
$book->setTitle('Some legendary book');

Interface injection

Klient používá pro vložení závislostí rozhraní (interface).

Dependency injection container

Ve velkých projektech s mnoha třídami spravujeme závislosti pomocí dependency injection kontejneru.

Příklad použití dependency injection

Třída Author:

class Author
{
 /**
  * @var string
  */
 private $firstName;

 /**
  * @var string
  */
 private $lastName;

 /**
  * Constructor.
  *
  * @param string $firstName
  * @param string $lastName
  */
 public function __construct($firstName, $lastName)
 {
  $this->firstName = $firstName;
  $this->lastName = $lastName;
 }
}

Třída Book:

Nevhodné řešení bez použití dependency injection:

class Book
{
 /**
  * @var string
  */
 private $title;

 /**
  * @var string
  */
 private $author;

 /**
  * Constructor.
  *
  * @param string $firstName
  * @param string $lastName
  * @param string $title
  */
 public function __construct($firstName, $lastName, $title)
 {
  $this->title = $title;
  $this->author = new Author($firstName, $lastName);
 }
}

Problém psočívá v tom, že ve třídě Book vytváříme třídu Author.

Tím pádem porušujeme princip single responsibility. Třída Book by měla pouze reprezentovat knihu.

Třídě Book bychom měli předat již vytvořenou třídu Author.

Řešení s použití dependency injection:

class Book
{
 /**
  * @var string
  */
 private $title;

 /**
  * @var Author
  */
 private $author;

 /**
  * Constructor.
  *
  * @param string $title
  * @param Author $author
  */
 public function __construct($title, Author $author)
 {
  $this->title = $title;
  $this->author = $author;
 }
}

Použití:

$author = new Author('John', 'Doe');
$book = new Book('Some legendary book', $author);

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *