JSON Web Tokens (JWT)

JSON Web Token (JWT)  představuje způsob pro bezpečnou výměnu informací mezi dvěma stranami.

JWT je JSON objekt, který se skládá z hlavičky (header), dat (payload) a podpisu (signature). Podle specifikace RFC 7519.

Cílem JWT je možnost ověření autenticity dat – skutečnosti, že data nebyla cestou změněna. Nikoli však skrýt obsah dat.
Účelem zakódování dat je převod struktury dat do lépe přenositelné podoby.

Použití JSON Web Tokenu

V běžném případě máme uživatele, aplikaci (aplikační server) a autentizační server.

 1. Uživatel se přihlásí (autentizuje) na autentizačním serveru (prostřednictvím jména a hesla, Google přihlášení apod.).
 2. Autentizační server ověří identitu uživatele a vytvoří JWT, který poskytne uživateli.
 3. Uživatel použije JWT při komunikaci s aplikací (např. volání API rozhraní).

Použití JSON Web Tokenu (JWT)

 

Formát JWT

header.payload.signature

Např.

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c

Hlavička (header)

Obsahuje informace o způsobu výpočtu podpisu.

{
 "typ": "JWT"
 "alg": "HS256",
}
 • typ – typ objektu
 • alg – typ algoritmu pro vytvoření hashe

Data (payload)

{
 "sub": "1234567890",
 "name": "John Doe",
 "iat": 1516239022
}
 • přenášená data
  1. definovaná klíčová slova
   • iss – vydavatel
   • sub – subjekt
   • exp – čas vypršení
  2. libovolná vlastní uživatelská data

Podpis (signature)

Podpis je vytvořen na základě výpočtu:

HMACSHA256(
 base64UrlEncode(header) + "." + 
 base64UrlEncode(payload), 
 256-bit-secret
)

Implementace

Seznam implementace JWT pro různé jazyky je uveden na webu jwt.io.

Zdroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *