jQuery: Události ajaxu

jQuery: Události AJAXu

AJAXový požadavek umožňuje zachytit několik typů událostí vzniklých během průběhu provádění požadavku, na které můžeme podle potřeby reagovat.

Události podle rozsahu

Tyto události se dělí na dva typy podle rozsahu:

Místní události

Callback funkce jež lze navázat na objekt AJAXového požadavku, např.:

$.ajax({
 beforeSend: function(){
  //...
 },
 complete: function(){
  //...
 }
 //...
});

Globální události

Tyto události jsou spuštěny na úrovni prvku document, např.:

$(document).bind("ajaxSend", function(){
 //...
}).bind("ajaxComplete", function(){
 //...
});

Globální události lze pro konkrétní AJAXový požadavek zakázat, nastavením klíče global na hodnotu false:

$.ajax({
 url: "page.html",
 global: false,
 // ...
 });

Seznam událostí

jQuery: Události ajaxu

Kompletní seznam AJAXových událostí, v pořadí v jakém jsou volány.

ajaxStart

Globální událost.
Událost je volána při spuštění prvního AJAXového požadavku – pokud již neběží jiný AJAXový požadavek.

beforeSend

Místní událost.
Událost je volána před spuštěním AJAXového požadavku.

Umožňuje změnit objekt XMLHttpRequest (např. doplnit hlavičky apod.)

ajaxSend

Globální událost.
Událost je volána před spuštěním AJAXového požadavku.

success

Místní událost.
Událost je volána pouze v případě úspěšně provedeného AJAXového požadavku.

ajaxSuccess

Globální událost.
Událost je volána pouze v případě úspěšně provedeného AJAXového požadavku.

error

Místní událost.
Událost je volána pouze v případě výskytu chyby během provádění AJAXového požadavku.

ajaxError

Globální událost.
Událost je volána pouze v případě výskytu chyby během provádění AJAXového požadavku.

complete

Místní událost.
Událost je volána po dokončení AJAXového požadavku, nezávisle na jeho úspěchu.

ajaxComplete

Globální událost.
Událost je volána po dokončení AJAXového požadavku, nezávisle na jeho úspěchu.

ajaxStop

Globální událost.
Událost je volána po dokončení všech AJAXových požadavků.

 

Callback funkce

Callback funkce je anonymní funkce, kterou vkládáme jako parametr do jiné funkce.

Zdroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *