Nette: nette.ajax.js

Načítání obsahu webových stránek bez nutnosti obnovení stránky prostřednictvím AJAXového volání je dnes běžnou praxí.
Toto chování urychluje zobrazení webové stránky a snižuje množství přenášených dat mezi serverem a prohlížečem.

Zavést toto chování na webu postaveném na frameworku Nette je, díky připraveným skriptům snadné a rychlé. Pokračování textu Nette: nette.ajax.js

Progresivní webové aplikace (Progressive Web Application – PWA)

Progresivní webová aplikace (PWA z anglického Progressive Web Application) je web, který působí jako běžná mobilní aplikace.

PWA díky zlepšení uživatelského zážitku (UX) posouvá tradiční web na novou úroveň. Práce s PWA je totožná jako s běžnou aplikací, odstraňuje však nutnost instalace aplikace do zařízení.

Pokračování textu Progresivní webové aplikace (Progressive Web Application – PWA)

HTML: Rychlejší načítání webové stránky obsahující velké množství obrázků

Pokud na webové stránce zobrazujeme větší počet obrázků, respektive pokud načítání obrázků znatelně zpomaluje načtení webové stránky, je vhodné obrázky načítat asynchronně až po načtení a zobrazení celé stránky.

Díky existenci hotových řešení je realizace snadná. Pokračování textu HTML: Rychlejší načítání webové stránky obsahující velké množství obrázků

Užitečné js a css pluginy používané při tvorbě webů

Stručný přehled javascriptových knihoven (pluginů), které úspěšně a s radostí používáme při tvorbě webů.


NProgress.js

A nanoscopic progress bar. Featuring realistic trickle animations to convince your users that something is happening!

screencapture-ricostacruz-com-nprogress-1435831422085

 

http://ricostacruz.com/nprogress/

 

Data Tables

Table plug-in for jQuery

datatables-net

https://datatables.net/


OWL Carousel

owlgraphic-com-owlcarousel

Responzivní slidery

http://owlgraphic.com/owlcarousel/


Bootstrap Image Gallery

Bootstrap Image Gallery

Knihovna blueimp Gallery pro zobrazení zvětšeného náhledu obrázku či videa, optimalizována pro použití s frameworkem Bootstrap.

https://blueimp.github.io/Bootstrap-Image-Gallery/


Stellar.js

Parallax has never been easier

markdalgleish-com-projects-stellar-js

jQuery plugin pro rolování prvků ve stránce, tzv. parallax.

http://markdalgleish.com/projects/stellar.js/


Adaptive Backgrounds

A jQuery plugin for extracting dominant colors from images and applying it to its parent

briangonzalez-github-io-jquery-adaptive-backgrounds-js

Vytvoří barvu pozadí podle barev převažujících v obrázku.

https://briangonzalez.github.io/jquery.adaptive-backgrounds.js/


Seznam je postupně doplňován.