Linux: GNU Screen: Mnoho konzolí v jedné

Spuštění nástroje:

$ screen

Zobrazí úvodní obrazovku, kterou odklepneme mezerníkem.

Nyní to vypadá, že se nic nového nestalo, ale již se nacházíme v prostředí nástroje screen.

Jde o normální terminál, ve kterém pracujeme běžným způsobem. Mezi jednotlivými obrazovkami můžeme přepínat.

Pokračování textu Linux: GNU Screen: Mnoho konzolí v jedné

Převedení formátu privátního klíče pomocí aplikace PuTTYgen

PuTTY nepodporuje privátní klíč uložený ve formátu .pem, který získáme při vytváření virtuálního serveru ve službě Amazon AWS. Proto je třeba jej převést do souboru formátu .ppk.

Aplikace PuTTY obsahuje (mimo jiné) nástroj zvaný PuTTYgen (soubor puttygen.exe), pomocí kterého lze převést soubor s privátním klíčem .pem na soubor .ppk.

Pokračování textu Převedení formátu privátního klíče pomocí aplikace PuTTYgen

Server Ubuntu: Automatické provádění (bezpečnostních) aktualizací

Ruční aktualizace systému

Při přihlášení na server se v konzoli pravidelně objevuje hlášení systému:

32 packages can be updated.
23 updates are security updates.

V tomto okamžiku je doporučeno provést aktualizaci balíčků systému:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ reboot

Automatická aktualizace

Na serveru Ubuntu lze jednoduše nastavit stahování a instalaci aktualizací automaticky.

Řešením je tzv. unattended upgrades – upgrade bez dozoru.

Instalace

$ sudo apt-get install -y unattended-upgrades

Nastavení

Soubor: /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

Nastavení pro aktualizaci jen bezpečnostních aktualizací

Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
 "${distro_id}:${distro_codename}-security";
// "${distro_id}:${distro_codename}-updates";
// "${distro_id}:${distro_codename}-proposed";
// "${distro_id}:${distro_codename}-backports";
};

(Pokud chcete aktualizovat i ostatní typy balíčku, odkomentujte další řádky.)

Povolíme automatický restart systému:

Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "true";

Povolíme provádění aktualizace po malých částěch:

Unattended-Upgrade::MinimalSteps "true";

Můžeme zvolit čas restartu (ideálně v nočních hodinách):

Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-Time "02:00";

Můžeme nastavit emailovou adresu pro zaslání zpráv o výsledcích aktualizací:

Unattended-Upgrade::Mail "info@zooom.cz";

Nakonec nastavíme četnost provádění automatické aktualizace 1x za den:

Soubor: /etc/apt/apt.conf.d/10periodic

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";

Hotovo!

O provádění položek „Periodic“ se stará soubor /etc/cron.daily/apt.

Informace o provedených aktualizacích jsou logovány do souboru /var/log/unattended-upgrades.

 

Linuxový server: Cron – automaticky prováděné úlohy v linuxu

Cron je nástroj – plánovač úloh, který v operačních systémech automaticky spouští zadaný příkaz, skript či program v předem nastaveném čase a intervalu. Pokračování textu Linuxový server: Cron – automaticky prováděné úlohy v linuxu