Composer: Rychlý přehled

Composer je skvělý nástroj určený pro instalaci knihoven napsaných v jazyce PHP, správu jejich verzí a závislostí mezi sebou.

Instalace composeru

Composer stáhneme z domovského webu projektu a nainstalujeme.
Composer používáme z příkazové řádky. Seznam dostupných příkazů zobrazíme pomocí příkazu:

$ composer help

Inicializace composeru v projektu

V kořenovém adresáři PHP projektu vytvoříme soubor composer.json. (Jedná se o běžný textový soubor ve formátu JSON.)
Soubor lze vytvořit manuálně, ale snazší je použít příkaz:

$ composer int

který vygeneruje soubor automaticky a vytvoří jeho základní strukturu.

Pokračování textu Composer: Rychlý přehled