Převedení formátu privátního klíče pomocí aplikace PuTTYgen

PuTTY nepodporuje privátní klíč uložený ve formátu .pem, který získáme při vytváření virtuálního serveru ve službě Amazon AWS. Proto je třeba jej převést do souboru formátu .ppk.

Aplikace PuTTY obsahuje (mimo jiné) nástroj zvaný PuTTYgen (soubor puttygen.exe), pomocí kterého lze převést soubor s privátním klíčem .pem na soubor .ppk.

Pokračování textu Převedení formátu privátního klíče pomocí aplikace PuTTYgen

Nette: Router

Nette\Application\Routers\Route

Použitím třídy Route lze nastavit libovolný tvar URL.

Parametry:

  1. maska cesty
  2. výchozí akce presenteru (řetězec nebo pole)
  3. dodatečné příznaky

Příklady:

$route = new Route('<presenter>/<action>[/<id>]', [
 'presenter' => 'Homepage',
 'action' => 'default'
]);

Takovou routu lze použít pro libovolný presenter a akci s nepovinným parametrem id, např:

http://example.com
http://example.com/articles
http://example.com/articles/default
http://example.com/article/read/1

Část cesty uzavřená v hranatých závorkách je nepovinná.
Pokud mají části cesty nastaveny výchozí hodnotu (zde Homepage pro presenter a default pro akci), jsou i tyto volitelné.

Nette: Router a URL

Routování v Nette zajišťuje obousměrný převod mezi URL a akcí presenteru:

Pravidla routování lze kdykoliv změnit.

Typy routerů