Návrhové vzory: Messenger (přepravka)

 • počet atributů = počet přenášených hodnot
 • instance třídy jsou tzv. immutable objects
 • atributy třídy jsou veřejné konstanty
  • lze k nim (z důvodu efektivity) přistupovat přímo
  • nelze je dále měnit
 • lze definovat přístupové metody (gettery), příp. další užitečné metody
 • atributy třídy jsou nastaveny v konstruktoru, dále je nelze měnit (bezpečné předání dat)

Pokračování textu Návrhové vzory: Messenger (přepravka)

Návrhové vzory: Jednoduchá (statická) tovární metoda

Jedná se o jednodušší verzi návrhového vzoru (obecná) tovární metoda.

Použijeme, pokud potřebujeme funkčnost, kterou není schopen dodat konstruktor.
Pokud potřebujeme získat odkaz na objekt, ale z různých důvodů nechceme či nemůžeme použít konstruktor.

Pokračování textu Návrhové vzory: Jednoduchá (statická) tovární metoda

Návrhové vzory: Singleton (jedináček)

Existují případy, kdy potřebujeme dovolit vytvoření pouze jedné instance třídy. V tomto případě použijeme vzor Singleton.

Vlastnosti třídy typu Singleton:

 • konstruktor deklarován jako protected – zabrání vytváření nových instancí mimo třídu, pomocí operátoru new
 • magická metoda __clone() je deklarována jako private – zabrání klonování instance třída pomocí operátoru clone
 • magická metoda __wakeup() je deklarována jako private – zabrání unserializaci instance třídy prostřednictvím globální funkce unserialize()
 • A new instance is created via late static binding in the static creation method getInstance() with the keyword static. This allows the subclassing of the class Singleton in the example

 • statická proměnná
 • statická metoda getInstance() pro vytvoření instance

Návrhové vzory: Factory (továrna, tovární třída)

 • jeden z nejčastěji používaných návrhových vzorů
 • pomocí statické metody jedné třídy (facory) vytváříme objekty jiné třídy
 • výhody
  • pokud je vytvoření objektu třídy složitější, provádíme tak pouze jednou, v třídě továrny a nikoliv při každém vytváření nového objektu třídy
  • pokud je třída v budoucnu změněna, aktualizujeme vytvoření objektu této třídy pouze na jednom místě – v třídě továrny

Příklad použití

Běžná třída

class Automobile
{
  private $manufacturer;
  private $model;

  public function __construct($manufacturer, $model)
  {
    $this->manufacturer = $manufacturer;
    $this->model = $model;
  }

  public function getMakeAndModel()
  {
    return $this->manufacturer . ' ' . $this->model;
  }
}

Třída továrny

class AutomobileFactory
{
  public static function create($manufacturer, $model)
  {
    return new Automobile($manufacturer, $model);
  }
}

Použití

$skoda = AutomobileFactory::create('Skoda', 'SuperB');
print_r($skoda->getMakeAndModel());

Návrhové vzory: Přehled

Návrhové vzory (angl. design patterns) představují ověřený postup řešení (algoritmus) určité situace.

Výhody

 • Kvalitnější a rychlejší návrh
 • Řešení není třeba vymýšlet.
 • Ověřené řešení – nižží pravděpodobnost výskytu chyby.

Skupiny návrhových vzorů

Návrhové vzory dělíme do několika skupin:

Vzory pro vytváření (Creational)

 • Abstract Factory
 • Builder (Stavitel)
 • Factory (Továrna, tovární třída)
 • Factory Metod (Tovární metoda)
 • Multiton
 • Pool
 • Prototype (Prototyp)
 • Simple Factory
 • Singleton (Jedináček)
 • Static Factory

Strukturální vzory (Structural)

 • Adapter/Wrapper (Adaptér)
 • Bridge (Most)
 • Composite (Strom)
 • Data Mapper
 • Decorator (Dekorátor)
 • Dependency Injection
 • Facade (Fasáda)
 • Fluent Interface
 • Flyweight (Muší váha)
 • Proxy (Zástupce)
 • Registry

Vzory chování (Behavioral)

 • Chain of Responsibilities (Zřetězení odpovědností)
 • Command (Příkaz)
 • Iterator (Iterátor)
 • Mediator (Prostředník)
 • Memento
 • Null Object
 • Observer (Pozorovatel)
 • Specification
 • State (Stav)
 • Strategy (Strategie)
 • Template Method (Šablonová metoda)
 • Visitor (Návštěvník)

Kontejnery

Objekty určené k uložení jiných objektů.