MySQL: Práce s databází z příkazového řádku

Práce s databází prostřednictvím webových klientů, jako jsou (nejznámější klient) phpMyAdmin nebo (úspěšný klient od českého autora) Adminer, je díky grafickému rozhraní velmi pohodlná a pro běžně prováděné úkony v databázi dostačující.

(Osobně jsem si při práci s databázemi vystačil bez příkazové řádky poměrně dlouho.)

Jsou však situace, při kterých se bez příkazové řádky opravdu neobejdeme.

Jednou z nich je export a import velkých objemů dat mezi databází a soubory SQL.

Pokračování textu MySQL: Práce s databází z příkazového řádku

Active Record

Active Record je architektonický vzor pro práci s databází.

Implementací vzoru Active Record je objekt který nese data i chování.
Část dat má perzistentní podobu a potřebuje být uloženo v databázi.

Třída je odvozena od základní třídy, která implementuje rozhraní pro persistenci objektu – základní CRUD operace (create, read, update a delete).

Pokračování textu Active Record