JSON Web Tokens (JWT)

JSON Web Token (JWT)  představuje způsob pro bezpečnou výměnu informací mezi dvěma stranami.

JWT je JSON objekt, který se skládá z hlavičky (header), dat (payload) a podpisu (signature). Podle specifikace RFC 7519.

Cílem JWT je možnost ověření autenticity dat – skutečnosti, že data nebyla cestou změněna. Nikoli však skrýt obsah dat.
Účelem zakódování dat je převod struktury dat do lépe přenositelné podoby.

Pokračování textu JSON Web Tokens (JWT)

PHP: string = null VS ?string

Definujeme-li funkci či metodu, která obsahuje vstupní parametr, a ten může být prázdný, máme dvě možnosti:

public function setName(string $name = null)
{
    $this->name = $name;
}

a nově od verze PHP 7.1:

public function setName(?string $name)
{
    $this->name = $name;
}

Obě syntaxe jsou téměř totožné. Jaký je mezi nimi tedy rozdíl?

Pokračování textu PHP: string = null VS ?string