Nette: nette.ajax.js

Načítání obsahu webových stránek bez nutnosti obnovení stránky prostřednictvím AJAXového volání je dnes běžnou praxí.
Toto chování urychluje zobrazení webové stránky a snižuje množství přenášených dat mezi serverem a prohlížečem.

Zavést toto chování na webu postaveném na frameworku Nette je, díky připraveným skriptům snadné a rychlé. Pokračování textu Nette: nette.ajax.js