Progresivní webové aplikace (Progressive Web Application – PWA)

Progresivní webová aplikace (PWA z anglického Progressive Web Application) je web, který působí jako běžná mobilní aplikace.

PWA díky zlepšení uživatelského zážitku (UX) posouvá tradiční web na novou úroveň. Práce s PWA je totožná jako s běžnou aplikací, odstraňuje však nutnost instalace aplikace do zařízení.

Pokračování textu Progresivní webové aplikace (Progressive Web Application – PWA)

Počítači řekni: co je na fotografii?

V dnešní době existuje mnoho služeb, které umí analyzovat fotografii (object and scene detection) a sdělit nám ve formě popisků (tagů), co je na fotografii zobrazeno.

Pokud je na fotografii zachycena osoba (či více osob), služba je dále schopna blíže popsat tvář osoby (face detection), např. pohlaví, přibližný věk, náladu (zda se usmívá), zda nosí brýle či vousy, zda má otevřené oči či pusu a podobně. Pokračování textu Počítači řekni: co je na fotografii?