PHP: Speciální operátory aneb podmínky na jednom řádku

PHP disponuje speciálními operátory pro provedení podmínky a přiřazení hodnoty v jediném kroku.

Jedná se o tzv. ternární operátor a operátor nulové koalescence.

Lze jimi za nahradit běžný zápis podmínky typu if-then-else.
Výhodou je, při správném použití, kratší a přehlednější zápis podmínky.

Pokračování textu PHP: Speciální operátory aneb podmínky na jednom řádku

Docker: Rychlý přehled: Názvosloví

Image (obraz)

Šablona s instrukcemi pro vytvoření kontejneru.

Více zde (en).

Container (kontejner)

Spustitelná instance obrazu.

Lze jej vytvořit, spustit, zastavit, přesunout a smazat pomocí příkazové řádky (CLI) nebo docker API.

Vice zde (en).

Disk (volume)

Trvalá data vytvořená a používaná kontejnery.

Více zde (en).

Network (síť)

Propojení kontejnerů a služeb dockeru.

Vice zde (en).

JSON Web Tokens (JWT)

JSON Web Token (JWT)  představuje způsob pro bezpečnou výměnu informací mezi dvěma stranami.

JWT je JSON objekt, který se skládá z hlavičky (header), dat (payload) a podpisu (signature). Podle specifikace RFC 7519.

Cílem JWT je možnost ověření autenticity dat – skutečnosti, že data nebyla cestou změněna. Nikoli však skrýt obsah dat.
Účelem zakódování dat je převod struktury dat do lépe přenositelné podoby.

Pokračování textu JSON Web Tokens (JWT)

PHP: string = null VS ?string

Definujeme-li funkci či metodu, která obsahuje vstupní parametr, a ten může být prázdný, máme dvě možnosti:

public function setName(string $name = null)
{
    $this->name = $name;
}

a nově od verze PHP 7.1:

public function setName(?string $name)
{
    $this->name = $name;
}

Obě syntaxe jsou téměř totožné. Jaký je mezi nimi tedy rozdíl?

Pokračování textu PHP: string = null VS ?string

Linux: GNU Screen: Mnoho konzolí v jedné

Spuštění nástroje:

$ screen

Zobrazí úvodní obrazovku, kterou odklepneme mezerníkem.

Nyní to vypadá, že se nic nového nestalo, ale již se nacházíme v prostředí nástroje screen.

Jde o normální terminál, ve kterém pracujeme běžným způsobem. Mezi jednotlivými obrazovkami můžeme přepínat.

Pokračování textu Linux: GNU Screen: Mnoho konzolí v jedné

PhpStorm: Chybějící závislost v souboru composer.json

Editor PhpStorm nyní nově zobrazuje upozornění při použití funkce PHP, která vyžaduje přítomnost určitého PHP rozšíření.

Například při volání funkce curl_init():

ext-curl is missing in composer.json

Pokračování textu PhpStorm: Chybějící závislost v souboru composer.json

Jak pojmenovat jednotlivé části souboru

Při vývoji programu je vhodné se při práci se soubory držet zavedeného pojmenování jednotlivých částí k umístění souboru.

Předejdeme se tak častému problému, kdy máme jednotlivé části cesty k souboru pojmenovány různě a sami pak ztrácíme přehled, jakou informaci o souboru daná proměnná vlastně obsahuje.

V praxi se mi osvědčilo následující pojmenování proměnných.

Pokračování textu Jak pojmenovat jednotlivé části souboru